Two environmental groups plan to sue TxDOT

austin-1402097_1920